Jennie Winter about yourself:

I’m a homeschooling mom of 6. I have 4 girls and 2 boys. I’ve always felt drawn to healing people since I was a small child. I love helping people transform their lives and be able to live authentic lives full of love.

Jennie Winter o sobie: jestem mamą 6 dzieci, które uczę w domu. Mam 4 dziewczynki i 2 chłopców. Od kąd byłam małą dziewczynką zawsze czułam, że chcę pomagać uzdrawiać ludzi, aby czuli się lepiej. Uwielbiam pomagać ludziom, zmieniać ich życie, tak aby mogli żyć swoim prawdziwym życiem pełnym miłości.

Beata: On your Website I have found you were always fascinated about the topic: LOVE.Have you ever felt unloved?

Na Twojej stronie znalazłam wiele informacji, że zawsze byłaś zafascynowana miłością. Czy kiedykolwiek czułaś się niekochana?

Jennie: Most of my life I felt unloved and unlovable. I felt completely worthless. Even if other people loved me or showed me love, I still couldn’t truly accept or feel loved.

Przez większość mojego życia czułam się niekochana i niegodny miłości. Czułam się zupełnie bezwartościowa. Nawet jeśli inni ludzie mnie kochali lub okazywali mi miłość, nadal nie mogłam tak naprawdę tego zaakceptować oraz czuć się kochanym.

Beata: Have you ever had a problem with the weight? Did you put on weight when you were younger?

Czy kiedykolwiek miałaś problem z wagą? Czy przybierałaś na wadze, gdy byłaś młodsza?

Jessie: I struggled with weight my whole life. I started putting on weight when I was 3, which was also when my abuse started.

Beata: What did you think about yourself? Did you like your body and your look?

Co myślałaś o sobie? Czy lubiłaś swoje ciało i swój wygląd?

Jessie: I always felt like my weight made me unlovable and unworthy. It wasn’t until I learned to love myself that I learned to love and honor my body.

Zawsze czułam, że moja waga sprawia, że ​​jestem niegodna i niewartościowa. Dopiero gdy nauczyłam się kochać siebie, nauczyłam się kochać i szanować moje ciało.

Beata: Do you think your childhood had an impact on your current life?

Czy uważasz, że twoje dzieciństwo miało wpływ na twoje obecne życie?

Jessie: Definitely. I’ve done a lot of healing around my childhood.

Zdecydowanie. Bardzo dużo czasu poświęciłam na uzdrowienie swojego dzieciństwa.

Beata: Do you love yourself now?

Czy teraz siebie kochasz?

Jennie: Yes!

Tak!
Beata: Do you practice EFT? Does it work for you?

Czy stosujesz metodę EFT? Czy to działa?

Jennie:
I do some. I found it to be limited in what transformation I could make.

Tak, stosuję. Uważam, że ma to swoje ograniczenia do jakiego stopnia można się zmienić.

Beata: How do you support yourself now when you feel worse? Do you connect with the inner child?
Jak wspierasz siebie w momencie kiedy czujesz się gorzej? Czy rozpoczynasz dialog z wewnętrznym dzieckiem

Jennie: I support myself now with energy work, and being sure to taking care of my body and my mind. I also have a network of friends and family that I feel supported by. I have done a lot of inner child work

Wspieram siebie poprzez pracę z energią tak żeby zadbać o ciało i umysł. Ponadto otaczam się wieloma przyjaciółmi oraz rodziną, dzięki nim czuję, że mam wsparcie. W swojej podróży wykonałam także dużo pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Beata: Would you like to say few words for the girls who feel unloved, unattractive, sad, frustrated there is also a chance for them to feel ok with themselves?

Chciałabyś przekazać kilka słów do dziewczyn, które czują się niekochane, nieatrakcyjne, smutne, sfrustrowane, że one również mają szansę poczuć się dobrze ze sobą?


Jennie: I definitely want to tell them to allow yourself a chance to heal. Find a great support to help walk you through the process of healing all of the things keeping you from connecting to your truest self. Healing is the most selfless thing you can do.  While you may feel unloved, unattractive and unworthy now, it is a feeling. You’ve always been enough and always will be enough and you deserve to feel that way every single day. You are a beautiful lovable amazing soul that deserves to shine and deserves to feel adored always. I love you and am sending healing restoring energy to you now!  

Zdecydowanie chcę im powiedzieć, aby dać sobie szansę na wyleczenie. Znajdź wspaniałe wsparcie, które pomoże ci przejść przez proces uzdrawiania wszystkiego, co powstrzymuje Cię przed kontaktem z prawdziwym sobą. Uzdrawianie jest najbardziej szlachetną rzeczą, jaką możesz zrobić. Chociaż możesz czuć się niekochana, nieatrakcyjna i niegodna, to jest tylko uczucie. Zawsze byłaś wystarczająco dobra i zawsze będziesz. Zasługujesz na to, aby czuć się tak każdego dnia. Jesteś piękną, cudowną, niesamowitą duszą, która zasługuje na to, aby błyszczeć i na to, by czuć się zawsze uwielbianym. Kocham Cię i wysyłam Ci uzdrawiającą energię przywracającą!

Dziękuję Jennie Winter za wspaniały wywiad <3
Więcej informacji o Jennie możecie znaleźć na jej stronie: https://www.jenniewinter.com